Op initiatief van LTO Nederland is SGN in 2001 opgericht in samenwerking met BNG Gebiedsontwikkeling B.V., het Productschap Tuinbouw en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

De combinatie van organisaties maakt van SGN een bedrijf met een breed draagvlak en een uitgebreid netwerk binnen de tuinbouwsector, de overheid en financiŽle instellingen. Ook leveren de afzonderlijke organisaties ieder op hun eigen wijze een enorme schat aan deskundigheid.

 • LTO Nederland
 • BNG Gebiedsontwikkeling BV
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Productschap Tuinbouw

  LTO Nederland
  Via de bij haar aangesloten organisaties LTO Noord Glaskracht, de ZLTO en de LLTB, brengt LTO Nederland tuinbouwondernemers bij elkaar rondom het belang van de herstructurering. Zodra daar aanleiding toe is, vormen deze tuinbouwondernemers een visie op de herstructurering en delen die met de (regionale en provinciale) overheid en het locale bedrijfsleven. SGN heeft via LTO Nederland toegang tot essentiŽle marktinformatie.
  www.lto.nl
  Naar boven

  BNG Gebiedsontwikkeling BV
  BNG Gebiedsontwikkeling is een 100 % dochter van de NV Bank Nederlandse Gemeenten en wil risicodragend participeren in gebiedsontwikkeling. Verantwoorde en voor overheden transparante financiering zijn belangrijke sleutels tot succes. BNG Gebiedsontwikkeling BV heeft veel expertise. Onder meer op het gebied van financiŽle risicoanalyses, grondexploitatie, projectfinanciering, financieringsarrangementen, risicobeheer en financieel management, het voeren van een administratieve organisatie en het ontwikkelen en oprichten van publiekprivate samenwerkingsorganisaties.
  www.bnggo.nl
  Naar boven

  Ministerie van Landbouw, natuur en voedselkwaliteit
  Het verduurzamen van de glastuinbouwsector op het gebied van zowel economie als milieu is voor dit ministerie een belangrijk doel. Zij ontwikkelt hiervoor niet alleen beleid, maar investeert ook daadwerkelijk daar waar nodig. SGN is ťťn van de instrumenten die het ministerie inzet om haar beleid te realiseren.
  www.minlnv.nl
  Naar boven

  Productschap Tuinbouw
  De kerntaak van het Productschap Tuinbouw is de verbetering van de concurrentiepositie van de Nederlandse tuinbouw wereldwijd. Samen met werkgevers- en werknemersorganisaties in de tuinbouw investeert de belangenbehartiger vooral in promotie, kwaliteitsbeleid en onderzoek. Niet alleen de economische belangen staan hierbij voorop, maar ook rentmeesterschap spreekt de tuinbouw aan. Duurzaam produceren, goede arbeidsomstandigheden en oog voor de leefomgeving zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Herstructurering van de tuinbouw draagt bij aan duurzame productie.
  www.tuinbouw.nl
  Naar boven

 •