Wil de Nederlandse tuinbouw ook in de toekomst internationaal concurrerend blijven, is herstructurering noodzakelijk. SGN draagt hieraan bij door nieuwe gebieden te ontwikkelen en bestaande gebieden te herstructureren.

Naast het behoud en de ontwikkelijking van de internationale concurrentiepositie, heeft SGN ook als doel het versnellen van de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Dat betekent efficiŽnter gebruik van grondstoffen en energie, het verbeteren van de landschappelijke kwaliteit en het beperken of hergebruiken van restproducten.

Herstructurering is een taai en complex proces, waarin tuinbouwondernemers te maken krijgen met plannen van naburige collega's, planontwikkelaars en gemeenten. En alles heeft financiŽle gevolgen. Het is vaak schuiven met eigendommen en emoties. Medewerking is vereist van zowel het bedrijfsleven als de overheid. Daarom is SGN in 2001 opgericht als publiekprivaat bedrijf.

Op deze website vindt u informatie over de organisatie, werkwijze en projectlocaties van SGN.